Thạch Anh Tóc

Mặt thạch anh tóc vàng đem lại tinh thần luôn minh mẫn S866-1032

s866-s3-1032-thach-anh-toc-vang-1

1,032,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt thạch anh tóc vàng bọc bạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm

Chuỗi thạch anh tóc nhiều màu Phúc Lộc Thọ tăng cường tài lộc may mắn S6229-S3-1539

s6229-1539-chuoi-thach-anh-toc-nhieu-mau-1

1,539,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc nhiều màu Phúc Lộc Thọ Uruguay(tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi

Chuỗi thạch anh tóc vàng A+ Uruguay 16 hạt giúp công việc mỹ mãn S6226-5126

s6226-5126-chuoi-thach-anh-vang-a-uruguay

5,126,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh tóc vàng Uruguay 16 hạt (tại Việt Nam). + Kích thước : bi