Khai quang vòng tay phong thủy và đá quý nên hay là không


Thứ hai, với các trường hợp đá đeo hình Phật bản mệnh, bổ cứu mùa sinh, bổ cứu nhật can càng cần phải khai quang. Sau khi khai quang, tính “thần” và “linh” trong đá được hiển thị khá rõ.

Có nhiều người cho rằng, , vật phẩm phong thủy được làm từ đá quý không cần khai quang. Bởi vì bản thân trong đá có khí trường mạnh có tác dụng kích phát vận khí của con người. Thực ra, điều đó mới chỉ đúng một nửa. Thứ nhất, các sản phẩm như và vật phẩm phong thủy được chế tác từ đá quý hiện có trên tay bạn có thể chia thành hai dạng:

khai-quang-diem-nhan
Các sản phẩm đã được sử dụng bởi một người nào đó trước khi đến tay bạn, như được bán lại hoặc được bán đấu giá.
Các sản phẩm được chế tác và làm mới, bày bán tại các cửa hiệu.
Với trường hợp thì nhất, khi đã qua tay sử dụng, sự linh ứng của đá quý không được tốt nữa.

Với trường hợp thứ hai, nếu được thì nên khai quang, bởi vật cần có chủ, khí cần có định. Khai quang chính là khai mở khí đó định vào một người cụ thể.

Thứ hai, với các trường hợp đá đeo hình Phật bản mệnh, bổ cứu mùa sinh, bổ cứu nhật can càng cần phải khai quang. Sau khi khai quang, tính “thần” và “linh” trong đá được hiển thị khá rõ.

Truyền thuyết Tỳ hưu: lén thỉnh Tỳ hưu, Hòa Thân ôm mộng giàu hơn vua
Thiềm Thừ: truyền thuyết cóc ba chân nhả tiền cho chủ
Việc khai quang được tiếng hành như thế nào?
Bạn có thể nhờ các thầy có y đức và pháp thuật cao để làm. Tốt nhất là nhờ các thày tăng ni xuất gia hoặc các Cư sỹ. Bởi họ thường ăn chay niệm Phật nên sự linh ứng sẽ rõ ràng. Họ sẽ có trình tự cụ thể. Ở đây không tiện trình bày. Nếu có trình bày, bạn đọc nắm được, tự tung tự tác dẫn đến kết quả không được như ý.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *